Sint Maartensvuur
logo heemkundeheers

 

 

Update 14/04/23

 

©GvSw 2008-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint Maartensvuur


Uitnodiging aan alle inwoners van Groot-Heers

          Zaterdag 8 november 2008

     Sint-Maartensvuur in Heks


Heemkunde Groot-Heers vzw organiseert in samenwerking met de dorpsraad van Heks het jaarlijks volksgebruik van het Sint-Maartensvuur.

Wedstrijd voor de kinderen
Knutsel een lantaarn of fakkel, de mooiste wordt beloond met een mooie prijs.

sint Maarten

Programma

18.30u. Samenkomst aan het Lod. Lavkicentrum en vertrek met Sint-Maarten te paard naar de vuurplaats
18.45u. Toespraak aan de brandstapel en het ontsteken van het vuur door Sint-Maarten

Gezelligheid verzekerd rond het Sint-Maartensvuur
Iedereen van harte welkom