Lustrum
logo heemkundeheers

 

 

Update 14/04/23

 

©GvSw 2008-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustrum

Beste inwoners van Groot Heers,

Het 5 jarig bestaan en de werking van onze heemkring is u intussen waarschijnlijk wel bekend.

Heemkunde bestaat uit een breed spectrum met vele vormen van zowel lokaal als regionaal erfgoed. Heemhunde laat stille getuigen uit het verleden, zoals nalatenschappen, tradities en volksgebruiken opnieuw spreken. Onder de gemeenschappelijke naam "geschiedenis" vormen zij het bijzonderste hoofdstuk van de heemkunde.

"In de kennis van het verleden, ligt de toekomst van het heden" zegt een spreekwoord. Zonder het zelf te beseffen zijn wij allen met heemkunde bezig als wij de taal en nagelaten voorwerpen van onze voorouders verder bewaren en doorgeven.

Onder de koepel van Heemkunde Limburg profileert Heemkunde Groot-Heers zich aan de plaatselijke bevolking als een volwaardige kring. Meerdere personen uit onze dorpen schonken ons reeds allerhande documenten, dagboeken, foto's of zelfs oude objecten in bewaargeving en ontvingen hiervoor een akte van schenking. Stamboomonderzoekers, studenten en zelfs het gemeentebestuur doen geregeld beroep op onze gegevens.

Ons jaarprogramma bestaat niet enkel uit de maandelijkse vergaderingen op de eerste donderdag van de maand, maar omvat tevens uitstappen en bezoeken met een heemkundige achtergrond.

Het organiseren van het Sint-Maartensvuur, op 11 november, in één van onze kerkdorpen, is een oud volksgebruik dat onze bevolking ten zeerste apprecieert.

Er is natuurlijk nog véél meer en wij stellen daarom voor eens een kijkje te nemen op onze website : www.heemkundegrootheers.be

Om beter kennis te maken met onze heemkundige werking nodigen het bestuur en de leden van Heemkunde Groot-Heers vzw,

u en uw familie uit op onze tentoonstelling, op zondag 12 oktober 2008 van 10u tot 18 u in het administratief centrum "De Bammerd" te Heers.

Een tentoonstelling van:

– Familiefoto's: in groot formaat uit de oude doos van vóór 1940, met een stamboomaanwijzing.

– Grafische tekeningen: van de 12 kerken in Groot-Heers, pentekeningen van Jacques Vandecan.

– Projectie: "Groot-Heers vroeger en nu" door Roger Knaepen.

– Verzameling stroopdozen: ± 250, meestal van Zuid Limburg waar de meeste siroop gefabriceerd werd. Collectie van Boudewijn Knevels.

– Verzameling doodsprentjes, een unieke collectie van meer dan 2000 exemplaren, uit Heers, vanaf einde 1700 tot 2008, tentoongesteld door Léona Dessart uit Heers.

– Miniatuurkapelletjes van Groot-Heers, op schaal gebouwd door Albert Thewis.

– Heemkundige schilderijen: de schildersclub van Heers stelt haar werken tentoon. Op aanvraag van de heemkring hebben ze pittoreske kapel letjes en oude gebouwen van Groot-Heers geschilderd.

– Oude landbouwwerktuigen, uit de verzameling van Jos Valley

– Schrijfmachinemuseum: een bezoekje waard, de collectie schrijfmachinen vanaf 1881 tot op heden.Boudewijn Knevels is uw gids om 14 u & 15.30u.

– Genealogie (stamboomonderzoek): de werkgroep is ter plaatse met een databank voor antwoorden op uw vragen.

– Geschiedenis: wilt u iets meer weten over een gebouw of volksgebruik, geen nood, ook deze werkgroep is er ter beschikking voor uitleg.

– Dialecten: speciaal voor dit lustrum vragen wij de bezoekers om bepaalde voorwerpen in het dialect te benoemen. Zo kennen wij de verscheidenheid aan klanken van de dialecten uit onze kerkdorpen.

– Cafétaria: genieten van een heerlijk gebakje uit grootmoederstijd, met een kop koffie of een frisdrank

Lid worden

Interesse om lid te worden van onze heemkring maar weet u niet goed hoe?

Aarzel niet en spreek iemand van het bestuur aan. Wij geven u graag uitleg over de werking in kringverband en de bezoekjes op verplaatsing.

En ook dit nog...

Wilt u graag een (familie)voorwerp, document, foto enz... schenken om in
bewaring te geven aan de heemkring?

Vraag raad aan iemand van het bestuur. Wij regelen alles.

Vanaf de lustrumviering werd in heemkringverband besloten om driemaal per jaar een tijdschrift uit te geven. Een redactieraad werd samengesteld die gevarieerde artikels van het vroegere gebeuren zoals anekdotes en boeiende verhalen met geschiedenis uit onze twaalf kerkdorpen aan belangstellenden zal brengen.

Om een beter inzicht te krijgen omtrent de oplage van het tijdschrift hadden wij graag een lijst met inschrijvingen in ons bezit willen hebben.

Hebt u interesse om ons tijdschrift te ontvangen? Op de tentoonstelling kunt u een inschrijvingsformulier invullen.

Wij danken u op voorhand en houden u op de hoogte.